logo    Komíny Rekom LBK  Certifikované keramické komíny  testované Technickým a zkušebním ústavem stavebním v Praze.  

O nás.

Vážení obchodní přátelé náš E-shop, kde nabízíme keramické komíny se šamotovou vložkou, je připraven uspokojit požadavky kominických mistrů i ostatních zákazníků.

Nabízíme vlastní systémový komín s p!áštěm z lehčeného betonu, páIenými / keramickými vložkami a minerální izolací:

Keramické komíny REKOM LBK

Systémový komín s pláštěm z lehčeného betonu, pálenými/keramickými vložkami, s nehořlavou minerální izolací o objemové hmotnosti min. 100 kg/m3, silnou 33 mm, certifikovanou dle MW EN 14303 T3 ST(+) 600.

typ/varianta

Třívrstvý komínový systém REKOM - LBK      EN 13063-1 T600 N1 D 3 G(50)

  • Teplota spalin: do 600°C.
  • Použití: Pro spotřebiče na pevná paliva s přirozeným atmosferickým tahem.
  • Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů: 50 mm.

Certifikovaný komín odolný vyhoření sazí, splňující veškeré požadavky potřebné k vydání revizní zprávy i kolaudačního rozhodnutí.

Zda naleznete Montážní návod, zde Identifikační štítek komínu, zde Prohlášení o shodě a zde Prohlášení o vlastnostech.

Keramické komíny REKOM LBK jsou určeny pro odtah spalin od spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva, u nichž nedochází ke kondenzaci. Keramické komíny mají teplotní rozsah spalin je od 200 °C do 600 °C. Keramický komínový systém je ohnivzdorný, plynotěsný a je nenáročný na údržbu. Pro keramické komíny je charakteristická jednoduchá a rychlá montáž, kterou zvládne každý manuálně zručný řemeslník sám. Základem pro keramické komíny je keramická vložka zajišťující odtah spalin. Na keramické vložky jsou kladeny nemalé požadavky. Spaliny, které vznikají různě dokonalým spalováním různých paliv v různých topidlech, bývají chemicky agresivní, nedýchatelné a zdravotně škodlivé. Při případné kondenzaci páry ve spalinách vznikají více, či méně kyselé tekutiny, stékající po stěnách  keramické vložky na dno komínu. Keramické vložky musí být chemicky odolné vůči působení spalin a dokonale těsné, aby agresivní spaliny nevnikaly do minerální izolace a dále pak do lehčených betonových tvárnic z keramzitu, které tvoří plášť keramického komínového systému < Keramické komíny REKOM LBK >. Keramické vložky musí odolávat kyselým kondenzátům, kde jsou v malých koncentracích nejvíce zastoupeny kyseliny sírová a dusičná. Kondenzát nesmí zatékat mimo vložku ani jí prosakovat.

Keramické komíny REKOM LBK používají keramické vložky německého výrobce HART-KERAMIK, Výrobce komínových keramických vložek je v Německu společně se Schiedelem největší a má vůbec nejdelší tradici a zkušenosti v oboru keramických komínů.

Y2ZhN2Q4O